DL-400

دستورالعمل راه اندازی و استفاده از قفل های DL-400 و DL-440

قفل دیجیتال شایگان – مدل DL-400

باز کردن:

رمز دستگاه بصورت پیش فرض ۱، ۲، ۳ می باشد.
 
 • کلید ( * ) را فشار دهید. (چراغ قرمز روشن شده و یک بوق بیپ به صدا در می آید)
 • عددهای رمز را به ترتیب وارد نمائید. (با وارد نمودن هر عدد، یک بوق بیپ به صدا در می آید)
 • کلید ( # ) را فشار دهید. (چراغ سبز روشن و ملودی موفقیت پخش می شود)
نکته: در صورت وارد نمودن رمز نادرست، بوق بیپ پنج بار بصورت متوالی به صدا در آمده و چراغ قرمز نیز نادرست بودن رمز را اعلام می کند.

بستن:

 • کلید ( # ) را فشار دهید. (چراغ سبز روشن می شود)
 • زبانه قفل شده و ملودی موفقیت پخش می شود.

تغییر رمز:

دکمه RESET واقع در پشت قاب فلزی را فشار دهید. (چراغ سبز روشن شده ویک بوق بیپ به صدا در می آید)
 • کلید ( * ) را فشار دهید.
 • رمز جدید را وارد کنید.
 • کلید ( # ) را فشار دهید.
نکته: ملودی موفقیت نشان دهنده موفق بودن عملیات تغییر رمز می باشد.
نکته: برای تست کردن رمز جدید حتما در حین تست کردن، درب صندوق را باز نگه دارید.

تعویض باتری:

زمانی که موعد تعویض باتری ها فرا رسیده است، به محض فشردن کلید ( * ) صدای بیب سه بار متوالی به صدا در می آید و همزمان چراغ قرمز چشمک می زند. برای باز کردن قفل، بعد از ثابت ماندن چراغ قرمز رمز را وارد کنید.

توجه:

بوق یادآوری: در صورتیکه قفل دیجیتال باز بماند، بعد از ۲۰ ثانیه بوق اخطار چند بار به صدا در می آید و همزمان چراغ قرمز چشمک می زند. این فرایند هر ۲۰ ثانیه و به مدت دو دقیقه تکرار می شود. برای متوقف کردن این اخطار، کلید (*) را فشار دهید و یا با کلید (#) قفل دیجیتال را ببندید.
 • قفل کودک: بعد از بستن قفل دیجیتال، کلید (*) را فشرده و نگه دارید، صفحه کلید غیر فعال خواهد شد. به منظور فعال کردن مجدد، کلید (*) را فشرده و نگه دارید، صفحه کلید به حالت اولیه برمی گردد.
 • اگر سه مرتبه رمز به صورت نادرست وارد شود، دستگاه به مدت سه دقیقه غیر فعال شده و چراغ قرمز در این سه دقیقه چشمک می زند. در این مدت هیچ دکمه ای جز RESET کار نمی کند. اتمام این سه دقیقه با یک ملودی موفقیت و روشن شدن چراغ سبز اعلام می شود.
 • این دستگاه قابلیت رمزدهی از ۱ تا ۲۰ رقم را دارد.
 • به منظور بالا بردن طول عمر دستگاه، حتما از باتری های استاندارد و با کیفیت استفاده نمائید.
جهت فعال نمودن گارانتی دستگاه، شماره سریال مندرج در پشت صفحه کلید را به شماره  ۹۵ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ارسال نمائید.
 
در صورتیکه دریافت پیامک های تبلیغاتی را در تلفن همراه خود مسدود نموده اید، حتما از طریق فرم تعبیه شده در فعال نمودن گارانتی اقدام نمائید.

قفل دیجیتال شایگان – مدل DL-440

جهت فعال نمودن گارانتی دستگاه، شماره سریال مندرج در پشت صفحه کلید را به شماره  ۹۵ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ارسال نمائید.
 
در صورتیکه دریافت پیامک های تبلیغاتی را در تلفن همراه خود مسدود نموده اید، حتما از طریق فرم تعبیه شده در فعال نمودن گارانتی اقدام نمائید.