فعال نمودن گارانتی:

با توجه به شرایط تحریم سیاسی-اقتصادی کشور عزیزمان، بازرگانان فعال در این بخش، بدون گرفتن ضمانت از تولید کننده های خارجی و با نظر باینکه این افراد صرفا به دنبال تامین سود خود از این واردات هستند، از مبادی غیر رسمی بدون ارائه هیچ گونه ضمانت کیفیت و گارانتی تعویض، محصول وارداتی را در بازار توزیع می کنند. بدیهی است در صورت مواجهه با مشکل فنی، فروشندگان و مصرف کننده نهائی اصلی ترین افرادی هستند که زیان می کنند.

اما مجموعه مهندسی شایگان با ارائه وارانتی ۱۸ ماه از زمان فعال نمودن گارانتی با شماره سریال مندرج در پشت محصول توسط مشتری این اطمینان خاطر را به مصرف کننده می دهد که هرگز از خرید قفل دیجیتال شایگان متضرر نخواهد شد.

تمام قفل های الکترونیک شایگان از زمان فعال نمودن گارانتی با شماره سریال محصول، ۱۸ ماه ضمانت دارد، بطوریکه در صورت بروز هرگونه ایراد فنی یا ظاهری دستگاه، قابلیت عودت و تعویض با محصول جدید دارد.